2008-06-04

(YouTube) 兩隻你一言我一語的貓~ 好可愛!

嗚哇~好靚仔呀!尤其右邊個隻!!是耳朵很漂亮!*:人:*

還有好攪鬼,在牠們你一言我一語後,又轉成相親相愛模樣去~

沒有留言: